Ekspansja Sparty na teren całego Peloponezu

Grecja » Ekspansja Sparty na teren całego Peloponezu

Ekspansja Sparty na teren całego Peloponezu doprowadziła w 2 połowie VI w. p.n.e. do powstania podporządkowanego jej Związku Peloponeskiego. Ta pozycja zapewniła też Sparcie supremację w Grecji w początkach V w. p.n.e. Właśnie Sparta przewodziła Grekom w wojnie z najazdem Kserksesa. Rozwój potęgi Aten osłabił bardzo jej znaczenie poza Peloponezem, ale jednocześnie pierwsza wojna Związku Peloponeskiego z Atenami (460-446 p.n.e.) wykazała jej siłę. Zwycięstwo w wojnie peloponeskiej (431-404 p.n.e.) zapewniło Sparcie hegemonię w Grecji, choć szybko jej rywalem stały się Teby, kierujące Związkiem Beockim. Klęska w wojnie z Tebami w bitwie pod Leuktrami (371 p.n.e.) zadała poważny cios dotychczasowej pozycji mocarstwowej Sparty. ,

Sparta nie wzięła udziału w wyprawie Aleksandra Macedońskie- go i usiłowała przeciwstawić się Macedonii, ale nie mogła już stać się liczącą się siłą polityczną w Grecji. Jednocześnie komplikowały się stosunki wewnętrzne wskutek zubożenia części ludności i ostrej polaryzacji majątkowej wśród pełnoprawnych Spartan. Powodowało to zmniejszanie się liczby obywateli posiadających prawa polityczne i prowadziło do napięć społecznych, którym usiłowali przeciwdziałać reformatorzy III-II w. p.n.e. - Agis, Kleomens i tyran Nabis. Rzymianie, pokonawszy Nabisa, zmusili Spartę do wstąpienia do Związku Achajskiego. Po podboju całej Grecji weszła Sparta w skład prowincji Achai. Okres cesarstwa przyniósł pewne ożywienie i rozwój gospodarczy.

Widoczne są resztki świątyni Ortii, wzniesionej w okresie rozwoju Sparty w VIII w. p.n.e. Była to niewielka (ok. 4.5 m szerokości i 12 m długości) świątynia dorycka, która stała się najważniejszym w Sparcie ośrodkiem kultowym. Na północ od niej był Hereon - ośrodek kultu zmarłych. Zachowały się też szczątki agory z okresu rzymskiego, resztki świątyni z V-IV w. p.n.e. zwanej Leonidajon, a równie ciekawe są fragmenty klasztoru bizantyńskiego z X w. Muzeum Sparty zawiera kilka obiektów z okresu archaicznego i klasycznego i rzeźbę rzymską oraz kilka mozaik znalezionych w mieście.