EGINA

Grecja » EGINA

Mniejsza od liczącej 93 km2 powierzchni Salaminy jest EGINA (Aigina, Egine, Aegina) o obszarze 85 km2. W okresie archaicznym, do końca VI w. p.n.e., było to państwo o dużym znaczeniu politycznym i handlowym. Uwikłana w konflikty wielkich potęg wyspa podupadła w V w. p.n.e. i została podporządkowana Atenom. Warte obejrzenia jest muzeum i ruiny świątyni Afrodyty z V w. p.n.e. W odległości kilkunastu kilometrów od dzisiejszego miasta znajdują się ruiny świątyni Aphai (Afai) z początku V w. p.n.e. Był to dowód dawnej świetności Eginy, będącej w końcu VI i w początku V w. p.n.e. ośrodkiem sztuki, przede wszystkim rzeźby. Świątynia, w stylu doryckim, wznosiła się na wzgórzu, skąd roztacza się wspaniały widok na Zatokę Sarońską, Korynt i Ateny. Bogini Afaja (lub Afeja) była lokalną odmianą greckiej Afrodyty, której kult w okresie Vl-V w. p.n.e. był na Eginie szczególnie żywy. Sama świątynia, z której zachowały się 22 kolumny stojące, była przybytkiem typu peripterosz kolumnadą 6x12 kolumn. Z zabytków średniowiecznych warto zwiedzić pozostałości średniowiecznego miasta (Paleochora) opuszczonego w XIX w.