ARGOS

Grecja » ARGOS

ARGOS jest dziś miastem niewielkim (ok. 20 tys. mieszkańców). W starożytności dorównywało Atenom. Jest to jeden z najstarszych ośrodków cywilizacji greckiej. Znane z mitologii jako założone przez Danaosa, a z Homera jako ojczyzna Diomedesa, podporządkowana władcy Myken, Agamemnonowi, było Argos poważnym ośrodkiem już w II tysiącleciu p.n.e. Jego rozkwit w okresie mykeńskim przypada na wieki XIV i XIII. Z tych czasów pochodzą 2 akropole argiwskie - Larissa i Aspis. Zajęte przez Dorów w okresie wędrówki już w VIII w. p.n.e. stało się najważniejszym miastem północno-wschodniego Peloponezu, osiągając szczyt rozwoju za czasów na poły mitycznego króla Feidona. O jego znaczeniu i poziomie gospodarczym w tym okresie świadczy tradycja grecka (odrzucona przez badaczy nowożytnych), wiążąca wprowadzenie monety do Grecji z tym władcą. Przypuszczalnie w VII w. p.n.e. Argos zdołało przeciwstawić się ekspansji Sparty, której uległo jednak w wieku VI. Bitwa pod Sepeją w 495 r. p.n.e., zakończona zwycięstwem Sparty, położyła kres potędze Argos na Peloponezie. Nie weszło ono jednak w skład Związku Peloponeskiego i przez cały V w. p.n.e. prowadziło politykę przeciwstawiania się Sparcie i popierania Aten. WIV w. stało się raczej drugorzędną siłą, a w III w. p.n.e. weszło w skład Związku Achajskiego (229 p.n.e.) i wraz z innymi członkami tego związku w 146 r. p.n.e. dostało się pod panowanie rzymskie. W okresie rzymskim było dobrze prosperującym miastem prowincjonalnym. Poważnie zniszczone w okresie najazdów barbarzyńców i w czasach bizantyńskich nie miało większego znaczenia. Uzyskało je ponownie dopiero w czasach nowożytnych, a wyrazem roli nowożytnego miasta może być fakt, że w latach 1821 i 1829 w starożytnym teatrze w Argos zbierało się Zgromadzenie Narodowe niepodległej Grecji.

Najważniejsze odkrycia archeologiczne w Argos są dziełem archeologów francuskich, a wiele z nich pochodzi z lat ostatnich. Ich znaczenie polega przede wszystkim na ukazaniu roli Argos w II tysiącleciu p.n.e., choć również miasto z okresu klasycznego I rzymskiego stanowi interesujący zespół zabytków.