Akropol koryncki

Grecja » Akropol koryncki

Akropol koryncki zwany jest Akrokoryntem (Wysoki Korynt). Wejście na jego szczyt (wysokość 575 m npm) zajmuje ok. 1,5 godz. Zachowały się tu dobrze ruiny twierdzy weneckiej z XVII w. oraz wcześniejsze fragmenty obwarowań bizantyńskich i tureckich na miejscu dawnych murów starożytnych. Późniejsza zabudowa chrześcijańska i turecka zniszczyła zupełnie znajdującą się na szczycie świątynię Afrodyty. Korynt był ośrodkiem tego kultu związanego ściśle z prostytucją sakralną, z której też słynął w starożytności (przysłowiowe do dziś „córy Koryntu").

Z Koryntu trasa wiedzie w kierunku zachodnim do Patre, a następnie Pirgos, obchodząc całe wybrzeże północno-zachodnie Peloponezu. Prace archeologiczne odsłoniły agorę z buleuteriuncnek rady) I portykiem. Stała tu też dorycka świątynia Artemidy, a na północ za nią znajdowały się gimnazjon i teatr. Kiato można zboczyć na południowy zachód przez ARKADIĘ do jeziora Stimfalia (Stymfalos). We wsi KIONIA są ruiny opactwa cystersów z XIII w. Kościół reprezentuje wpływ architektury za-chodniej z okresu krzyżowców. Ruiny polis starożytnej nie są szczególnie interesujące, słynne jest jednak jezioro. Według mitologii dopiero Herakles uwolnił okolicę od gnieżdżących się tu ptaków potworów zwanych stymfalidami, które zatruwały w tajemniczy sposób wody jeziora. Była to jedna z jego 12 prac.