Agora Rzymska

Grecja » Agora Rzymska

Położona nieco na wschód Agora Rzymska była placem handlowym z okresu cesarstwa. Zachowały się resztki Bramy Ateny Archegetes (10 r. p.n.e. - 2 r. n.e.), stanowiącej wejście na Agorę od zachodu. Na wschodnim skraju Agory stoi do dziś 12-metrowa Wieża Wiatrów, zwana też „Zegarem Andronikosa Kyrrestesa". Płaskorzeźby u góry przedstawiają alegorie wiatrów. Wieża mieś-ciła zegar wodny.